Xəbərlər və yeniliklər

Gömrük limiti barədə Yenilik

Endirim günləri və həmin günlərdən qazanclı çıxmağın 4 yolu


 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən 21 sentyabr 2020-ci il tarixindən etibarən fiziki şəxslər hər təqvim ayı ərzində ölkəyə ümumi dəyəri 300 ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olmayan yük idxal edə bilər. Bağlamanın ümumi dəyəri 300 ABŞ dollarından çox olduqda qanunvericiliyə uyğun olaraq gömrük rüsumu ödənilir. 300 ABŞ dolları limitinə əşyanın öz dəyəri və saxlanılan bağlamanın daşınma haqqı daxildir. Bağlama təyin olunmuş limiti aşdığı halda yalnız limiti keçmiş hissə üçün gömrük rüsumu hesablanacaqdır.

Digər xəbərlər