Tariflər

0-250 qram

Maye məhsul

2 USD

Adi məhsul

2 USD

250-500 qram

Maye məhsul

4 USD

Adi məhsul

3 USD

500-700

Maye məhsul

6 USD

Adi məhsul

4 USD

700-1kq

Maye məhsul

7.5 USD

Adi məhsul

4.5 USD

Kalkulyator

sm
sm
sm

$ 0.00